TW
0

Les classes de P5 de l'EEI Xipell de Ciutadella han realitzat un projecte sobre medi ambient amb l'ajuda de pares i mares

Rosa Carreras
Ciutadella
Dilluns capvespre vam anar a visitar les aules de P5 de Xipell, la classe del Sol i la classe de Júpiter, perquè fillets i filletes ens explicassin, en una divertida i estimulant conversa, el projecte amb el que han estat treballant tot aquest curs. Amb la idea central de "cuidam el nostre entorn" cada infant amb la implicació de la seva família, ha posat el seu granet d'arena en aquest treball conjunt.

Tal com expliquen les mestres, aquest projecte sobre medi ambient que es van plantejar a principi de curs ha resultat ésser una experiència molt enriquidora tant per grans com per petits i és que sense la participació de les famílies no hauria estat possible fer feina amb aquesta dinàmica. Cada setmana, un dels infants ha estat l'encarregat d'aportar una idea i exposar-la davant els companys, potenciant d'aquesta manera les habilitats orals, el saber parlar en públic, i propiciant un temps de conversa espontània ple d'aprenentatges; a través de notícies sortides en premsa, de contes com per exemple "En Pop i la mar" o na "Tris Tras", de murals realitzats a casa, de fotografies? han anat tractant gran varietat de temes relacionats tots amb el medi ambient i amb ells, la responsabilitat individual i social d'habitar el planeta Terra. Amb el transcurs de les setmanes, les aules de P5 i el seu tros de passadís, s'han anat omplint de treballs duits des de casa, fent palesa tant la diversitat com la dedicació i l'interès de les famílies.

Alguns dels temes plantejats pels infants han estat tan originals com el sistema de recollida d'aigua de les cisternes, la importància de menjar productes locals i naturals, jocs i activitats per reciclar, l'energia solar i la tecnologia de les plaques, animals en perill d'extinció, recollida selectiva de residus a casa i als hotels, l'ecoparc, el desglaç dels pols, les vaques de Menorca, els pagesos i la llet? cada família, segons els seus interessos i sensibilitat ha donat peu a aprendre formes i idees de com ser respectuosos amb l'entorn.

Una volta donat per acabat el projecte, les mestres han fet un recull de totes i cadascuna de les aportacions dels alumnes, documentant les converses tingudes dins l'aula i les feines presentades amb l'ajuda de mares i pares. Així, cada infant es podrà endur a casa, un quadern molt complet de la feina feta durant tot el curs; un quadern que amb els anys pot resultar tan divertit com entranyable.

Conversa
29 d'abril de 2009

Avui, n'Adrián ens duu sa darrera notícia d'aquest projecte relacionat amb es medi ambient que hem anat fent durant tot es curs.

Mestra: Què ens contes Adrián?

Adrián: Que las vacas hacen leche.

Mestra: A Menorca hi ha moltes vaques perquè hi ha una empresa que se diu "El Caserío" que fa formatgets i compra sa llet que fan ses vaques as
pagesos. Però ara aquesta empresa vol tancar i? què feim amb tantes vaques?

Ses vaques fan molta caca. Una part d'aquesta caca s'aprofita per fer d'abono a sa terra, però tota sa que sobra pot arribar a contaminar s'aigu. Hi ha una cosa que se diuen "nitrats" que són molt contaminants.

Aquesta notícia que ens ha duit n'Adrián diu "El consell aboga por mantener la producción con menos vacas". El Caserío ja no vol sa llet des pagesos i es Consell pensa coses que se poden fer amb aquestes vaques. Si El Caserío tanca molta gent quedarà sense feina i es pagesos no sabran què fer amb tantes vaques.

Maria: Jo he vist moltes vaques i vedellets.

Carlos: A s'hortal de sa padrina hi ha quatre vaques i dos cans.

Clàudia: A Torralbet també hi ha moltes vaques.

Neus: Jo tenc vaques en es Caragolí.

Álex: Quan vaig a Alaior amb es cotxo en veig moltes de vaques per ses tanques.

Marc: I per què hi ha tantes vaques?

Mestra: Per lo que dèiem abans, sa fàbrica del Caserío volia molta llet i es pagesos si tenien poques vaques en van comprar més per fer llet.

Bernat: I si ses vaques quan fan caca l'agafen i la posen dins un puesto aposta??

Mestra: Açò seria molt bona idea! Ara el que fan és arreplegar-la tota i posar-la dins una espècie de piscina i així no va directament a sa terra.

Iris: Hi ha gent que agafa sa caca seca de vaca per posar a sa terra i sembrar.

Mestra: Sí que és ver, sa caca de vaca és un abono molt bo.

Álex: Sí, sa caca és un abono.

Carla: Noltros a s'hortal hi vam posar caca a sa terra.

Toni: per sembrar patates també va bé.

Clàudia: Un vedellet es va morir quan va néixer de sa pudor.

Marc: S'avi meu té caca de conill.

Bernat: Jo un dia vaig anar a s'hortal d'uns amics que tenen conills i també van agafar sa caca des conills per poder sembrar.

I amb aquesta notícia acabam! Ho heu fet tots molt bé! Uns aplaudiments per n'Adrián que és qui ha duit sa notícia avui i un de ben fort per tots voltros i per es papàs i mamàs que vos han ajudat a fer aquest projecte !!!