TW
0

El rellotge
Divideix el següent rellotge en sis parts de manera que la suma dels nombres que apareguin a cadascuna de les parts sigui sempre la mateixa.Següent?
Quina de les figures (A, B, C o D) segueix la seqüència?