TW
0

Simplifica
Suposant que x, y, z són nombres naturals no nuls simplifica la següent expressió:Els pollastres i l'estadística
A una ciutat de 78.000 habitants, l'x% dels habitants podria menjar un pollastre al dia. De la resta, exactament la meitat en podria menjar dos i l'altre meitat no en podria menjar cap. Si es fa una estadística, quina és la quantitat diària de pollastres que poden menjar els habitants de tota la ciutat?
Nota: Has d'aprendre a analitzar molt bé les dades estadístiques si no vols que t'enganyin!