TW
0

Passant per totes les portes
La figura que surt amb el problema esquematitza les habitacions que hi ha en un pis d'una determinada casa. Sabent això, intenta contestar les següents preguntes:

a) És possible sortir de l'habitació A i passar per totes les portes que hi ha al pis una sola vegada? Si és possible mostra el camí per fer-ho.

b) I si et deixo escollir l'habitació de sortida?

c) Si et deixo tapar una sola porta, seràs capaç de trobar el recorregut demanat sortint de l'habitació A? Quina serà la porta que hauràs de tapar?
Pista: Demana a un professor de matemàtiques que t'ajudi a convertir les portes i les habitacions en un graf on les habitacions siguin els vèrtexs i les portes les arestes. Que t'expliqui quan es poden recórrer totes les arestes d'un graf sense passar dues vegades per la mateixa.


Mitjana, moda i mediana
Un estudiant calcula la mitjana de les seves cinc notes i obté un 6. A més es fixa en que la mitjana coincideix amb la mediana. En canvi, la moda de les notes és única i val 9. Si només ha suspès dos dels cinc exàmens, sabries trobar les seves 5 notes?