TW
0

Comptant quadrats
Sobre els 16 punts de la quadrícula que apareix a la següent figura s'hi poden dibuixar uns quants quadrats (com a exemple te n'hem dibuixat 2). Sabries comptar quants quadrats diferents podríem arribar a comptar?


Simètric
Pinta de negre les caselles necessàries per tal que la següent figura sigui simètrica respecte als tres eixos que hi ha marcats.