TW
0

Les tres capses
Tenim 3 capses tancades dins les quals hi ha 2 boles negres dins una, 2 boles blanques dins una altra i una bola negra i una de blanca dins la que hi queda. Cada capsa té una etiqueta que indica el contingut de la respectiva capsa però cap de les tres etiquetes està ben col·locada. Si només et permeto escollir una capsa i treure una bola (sense veure la que hi queda) quina capsa has de triar i com ho has de fer per, una vegada treta la bola, col·locar els tres cartells correctament?
L'Antologia grega
A l'Antologia grega, una col·lecció de 48 problemes (aproximadament del 500 d.C) hi apareix el següent problema:
Sóc un lleó de bronze que està en el centre d'un estany. Surten brolls d'aigua pels meus ulls, per la boca i per la pota del peu dret. El broll de l'ull dret ompliria, tot sol, l'estany en dues hores, el de l'ull esquerre en tres, el del peu en quatre i el de la boca en sis. En quant temps s'ompliria l'estany amb els quatre brolls funcionant a la vegada?
Sabràs contestar tu, 1500 anys després?