TW
0

Miquel Antoni Pons Carreras

Des de fa prop de quatre anys, el Consell de Menorca està treballant de valent per fomentar i recolzar l'artesania de Menorca. Amb aquest objectiu, amb la col·laboració de l'Ajuntament des Mercadal que va cedir les antigues casernes militars, l'any 2005 s'inaugurà el Centre Artesanal, amb vocació de ser un espai de trobada entre els artesans i els menorquins i visitants interessats en identificar un producte artesà de Menorca.

Com s'explica en la web del Centre (www.artesaniademenorca.com), "des del Departament d'Economia del Consell Insular de Menorca s'ha posat en funcionament la marca de garantia Artesania de Menorca. Aquesta marca és propietat del Consell Insular i està registrada a la "Oficina Espanyola de Patents i Marques". L'objectiu de la marca és distingir l'artesania que s'elabora a l'Illa i identificar els artesans professionals mereixedors de representar l'artesania de Menorca, en base a la qualitat de la seva obra.

També estaran autoritzats per a l'ús comercial de la marca tots aquells establiments de venda que comercialitzin producte d'almenys cinc artesans posseïdors de la marca.
Tots aquells artesans que estiguin interessats en obtenir la marca han de complir els requisits que vénen donats a les seves sol·licituds al Consell Insular de Menorca.

Per tal de resoldre aquestes sol·licituds, s'ha creat el Subcomitè Assessor Tècnic en matèria d'artesania, que s'encarrega de visitar els tallers dels artesans que han sol·licitat la cessió de la marca i, posteriorment, presentar un informe a la Conselleria en què es recomana la cessió o denegació d'ús de la marca".

És a dir, la marca vol donar una senya d'identitat a l'artesana o artesà que treballi un producte de disseny i qualitat des de Menorca, fet per gent que viu aquí i que forma part del nostre patrimoni cultural que, per tant, s'ha de protegir. La marca de garantia intenta recuperar les mal considerades arts menors i s'acosta al mateix esperit encetat per William Morris (Arts & Crafts, 1861) que volia diferenciar el treball deshumanitzat i antiestètic de la producció industrial, a través del disseny i el treball manual artesanal.

Disseny fet a mà que sigui útil, la qual cosa no vol dir que forma i funció es despreocupin de la bellesa. L'artista artesana/sà també és decoradora/dor. Treballa sintetitzant la forma, la funció, la ornamentació i es preocupa per conceptes artístics com la bellesa d'un determinat material (fusta, metall, pedra, ceràmica, paper, pell...), l'harmonia de les proporcions, l'elegància d'una forma o d'una determinada silueta, aspectes tots ells que es poden admirar en les peces d'artesans menorquins que s'exposen permanent en el Centre Artesanal de Menorca.

Mercats artesans
Comença l'estació seca i calorosa i prest, els fosquets, quan el sol minva, els ajuntaments dels pobles de Menorca organitzaran els mercats artesans que, sens dubte, donen color i dinamisme als entorns urbans de l'Illa. La marca de garantia, sobretot, vol diferenciar la nostra artesania de les manualitats, que sovint es confon en els mercats; també vol evidenciar l'intrusisme professional, del que Antoni Oliver -director gerent de INESTUR (Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears)- anomena la competència deslleial dels productes d'artesania vinguts de fora, que són venuts com a falsos productes de la nostra terra. I els ajuntaments tenen una tasca important a fer alhora de plantejar els mercats artesans, han de vetllar perquè es diferenciï el que és i no és artesania. Els regidors municipals de Cultura s'han de preocupar de fer complir la normativa existent, com a única forma d'identificar l'artesà menorquí.

VIII Fira d'Artesania
Un any més, al Recinte Firal de Menorca, el Centre Artesanal ha organitzar i celebrat la vuitena mostra d'artesania de Menorca, amb un concurs de fotografia digital inclòs. A banda del lliurament de les Cartes Artesanes, dels homenatges a tota una vida dedicada a l'artesania, i de diferents demostracions per part dels artesans, s'han lliurat els premis corresponents amb l'acompanyament musical del Duo Bartók.
S'ha comprovat, però, un cop més, que fer coincidir la Fira del Cavall amb la Fira d'Artesania de Menorca no és una bona idea. Tampoc no ha estat gens encertada la desequilibrada cobertura que n'han fet els mitjans de comunicació, tractant de manera ben diferent -tant des del punt de vista escrit com visual- les dues fires: basta veure els diaris per entendre el greuge comparatiu; i no han sabut apreciar, per desinformació, per manca de temps dedicat a cobrir la notícia o potser per desinterès, una part fonamental del nostre patrimoni cultural artesà a la fira reunit que, any rere any, s'esforça per recuperar el lloc tradicional que li correspon, per diferenciar-se i per donar-se a conèixer, i que pot col·laborar en diversificar l'oferta cultural, turística i econòmica de Menorca.

És clar que el sector artesà, com a producte essencialment humà, és un dels més sensibles i necessita de tot el suport i la regulació per part de les institucions. En aquest sentit, les Rutes Artesanes, les exposicions, les Fires i els Premis d'Artesania intenten mostrar l'esperit artesà, i apropar-lo al públic nostre i de fora, com un atractiu turístic més de cara a la desestacionalització, uns productes que ens identifiquen, pel disseny, la marca, la qualitat, la imatge... i que ens atorguen una identitat que hem de recuperar com a poble.