El de can Valeriano és un dels replecs més tradicionals i multitudinaris dels que es fan a Ciutadella. Ahir, de cavalls n’hi va haver uns 80, la vegada que n’hi ha hagut més. | Sergi Garcia

TW
6

En un matí que, pel bon temps meteorològic, convidava també a la festa, el lloc de ses Arenes de Dalt va viure ahir una altra multitudinària trobada d’entrenament per a Sant Joan, en un dels replecs més tradicionals dels que es fan a Ciutadella i que fa ja una vintena d’anys que es disfruta a can Valeriano.

De cavalls, ahir, n’hi havia uns 80, sens dubte la vegada que n’hi ha hagut més des que s’organitza, tal i com confirmava un satisfet Valeriano Allès després del replec. I la trobada, no només arreplegà un bon nombre de cavalls i cavallers sinó també una bona quantitat de persones, que gaudiren d’aquests moments que, malgrat la multitud, també té la seva part d’intimitat per als locals.

Noticias relacionadas

La vuitantena de cavalls també van poder començar a familiaritzar-se amb el so de les notes del Jaleo i, a la vegada, del tambor i del fabiol, en aquesta ocasió tocats per un jove fabioler de 14 anys: Joan Moll Ramon. El grup de balls populars Arrels de Sant Joan, habitual d’aquest replec, també es va afegir a la festa.

Despatxant les begudes, aportades per Valeriano Allès i que es pagaven, s’hi trobaven membres de l’Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret. La recaptació anà a parar la meitat per al propi Agrupament i l’altra meitat a benefici d’Aspanob.