TW
10

Puntual. Entrada neta, tot i que al principi el cavall ha fet una reculada. El caixer senyor, Julio de Olives, ha fet entrada a les 18 hores a galop a la plaça des Born, donant inici al primer caragol de les festes de Sant Joan.

Darrera seu també ha entrat a galop el caixer capellà, Gerard Villalonga, i amb els dos a la plaça ha començat a sonar la banda ha començat a sonar la músicar, fent esclatar la música. Ara sí, Sant Joan ja es viu amb la màxima intensitat.

Noticias relacionadas

Minuts abans ja eren presents as Born tots els caixers i cavallers, començat pel fadrí. Enguany, però, el caixer senyor ha estat més puntual, ja que l'any passat va entrar as Born 13 minuts abans de les sis.

El caragol ha durat 49 minuts, i la segona de les tres voltes, la que és sense música, ha estat la més llarga, amb 19 minuts. Els 112 cavalls han desfilat fent esclatar tothom amb seus bots.

Un màxim de 26.000 persones han estat presents as Born, segons el recompte oficial. Així i tot, no s'ha hagut de tancar l'accés a la plaça, ja que el límit era de 27.540 persones.