Escenes, activitats i famílies de la societat i l’economia pagesa, amb la feina al camp, als llocs de l’Illa en un muntatge de Joan Bagur Truyol | Youtube: Menorca.info TV

TW
5

La inquietud i la dedicació de Joan Bagur Truyol a col·leccionar, identificar i ordenar fotografies antigues de Menorca permet recuperar avui escenes, activitats i famílies de la societat i l’economia pagesa, amb la feina al camp, als llocs de l’Illa.

Fruit d’aquesta iniciativa és el muntatge audiovisual titulat «Menorca, viure de la terra: el món pagès, feines del camp i gent del camp» que, gràcies a la col·laboració del seu autor amb MENORCA • «Es Diari», difon el diari digital menorca.info.

Aquest muntatge constitueix un document gràfic d’extraordinari interés i valor documental per a conéixer i descobrir aquella Menorca en blanc i negre, desapareguda per sempre més pels successius impactes de la indústria manufacturera, el fenomen turístic i la societat digital, que han transformat l’estructura socioeconòmica menorquina. Aquest muntatge audiovisual s’estructura entorn d’aquests temes: llaurant i sembrant, segar i batre, les feines dalt s’era, ramaderia, porquetjades, formatjant; mitjans de transport, animals, carros, carretons i galeres; pous, aljubs, pous de torn i sínies, i feines i gent del camp.

Joan Bagur Truyol és l’autor del muntatge, en el que hi han col·laborat amb l’aportació de fotografies Joan Sintes (arxiu Agustí Sintes Tudurí); Andreu Salord, Pompilio Piris, Antoni Febrer Barber (família Barber Barber des Migjorn), Rafel Vidal, Maria Albertí, Jorge Pons, Toni Picó, Carmen Brunet, Anna Mary, Joan Armengol, Orfila-Gomila, Toni Curto Carreras, Maria Florit (A. Camps Fullana), Miquel Riudavets Ferrà, Bernat Mascaró, Eduardo Cendán Melis, Joan Casasnovas Ferrer, Ignasi Saura Miret, Felisa Poyuelo, família Galmés Pons, i Pepe Sintes Abril.