Un dels edificis de la zona del Castell de Santa Àgueda, bé d’interès cultural. | Josep Bagur Gomila

TW
5

El Castell de Santa Àgueda, a Ferreries, fortalesa construïda pels àrabs a 264 metres sobre el nivell del mar i datat amb anterioritat a l’any 1232, i catalogat ja com a bé d’interès cultural (BIC), és una de les destinacions que ha de contribuir a la indústria del turisme cultural. La seva reforma i rehabilitació s’inclou en els projectes de dinamització del sector vinculada al patrimoni històric, i cap a un model que contribueixi a l’objectiu de la desestacionalització, fugint del model de sol i platja.

El Servei de Promoció turística del Consell, mitjançant el Departament de Cultura i Patrimoni, ha publicat la petició d’oferta del contracte menor per a la redacció de la proposta del recinte. Es fa amb la idea de presentar-la a la convocatòria del «Pla de recuperació, transformació i resiliència» del Govern espanyol, en el marc de la Unió Europea per accelerar l’economia després de la pandèmia.

La redacció del projecte d’aquesta reforma i restauració del Castell de Santa Àgueda ha d’incloure diferents actuacions d’intervenció arqueològica. Com la de l’edifici central del castell i les murades, amb una exposició de l’estat actual de conservació i una metodologia que eviti la degradació o desaparició, tal com està dictat. Preveu també la restauració i rehabilitació del bouer gran del recinte de Santa Àgueda, l’anomenada «Casa d’Armes», i dels trams de muralla que la flanquegen. I igualment, la restauració, rehabilitació i excavació arqueològica de les cases situades al sud de la capella. Així com la intervenció de les torres que tenen el número 11 i 12 del recinte central.

FERRERIES - PATRIMONIO - CASTELL DE SANTA AGUEDA.Adecuación del recinto.Las diferentes intervenciones deben velar por la conservación de las restos de la fortaleza y las murallas y espacios como el bouer o la era.

Les diferents intervencions han de vetllar per la conservació de les restes de la fortalesa i les murades i d’espais com el bouer o l’era | Josep Bagur

De la mateixa manera, contempla una proposta d’actuació als trams de la murada amb vegetació, que ha de protegir bé la zona i facilitar la correcta circulació pel recinte, configurant una ruta turística amb un itinerari ben identificat. La redacció del projecte té el requisit, per altra banda, d’incloure un sistema informatiu pels visitants durant aquesta ruta, que serà mitjançant codis QR i versarà sobre la història de la fortalesa.

Destaca, per altra banda, l’actuació de la rehabilitació de l’espai que conforma l’era per a convertir-lo en un mirador d’estrelles o d’observatori astronòmic, que s’integrarà a la xarxa de destinacions Starlight del Consell.

La redacció del projecte també hauria de poder interconnectar l’espai de fortalesa, al qual s’accedeix a través d’una via romana que conserva en alguns trams l’empedrat original, com a destinació turística amb altres rutes culturals o senderistes ja existents a Menorca.

Els redactats es poden presentar, seguint aquests i altres requisits inclosos en la proposta d’oferta de contracte menor de serveis, i amb una dotació econòmica de 7.000 euros, fins al 13 d’aquest mes de febrer.

El model de dinamització del turisme cultural pel qual s’aposta en l’àmbit institucional està basat en criteris econòmics, de contribució a l’impuls per a la creació de noves empreses, solvència de les ja existents o generador de nous llocs de treball. Però, també, seguint el criteri de respecte i dinamització del patrimoni històric. Perquè, contribueixi, a la vegada, a un model de turisme sostenible per a l’Illa.

Pel que fa a aquesta actuació al Castell de Santa Àgueda, des de Cultura i Patrimoni es veu com l’oportunitat de donar, finalment, a aquest recinte la importància que es mereix, en paraules de Raquel Marquès, directora insular d’aquesta àrea del Consell. És el patrimoni més important de l’època islàmica a Menorca i va ser refugi almohade en el moment de la conquesta, l’any 1287.