Dos homes treballen en la construcció de l’Hospital de Sang, a Maó, durant la Guerra Civil

TW
10

Més de 725 presoners republicans van passar per l’antic i inacabat Hospital de Sang, situat a la Sínia des Muret, a Maó, entre el final de la Guerra Civil Espanyola i a principis de 1943, quan el règim franquista va reconvertir aquest equipament en un camp de concentració.

El 24 d’agost de 1937, en plena Guerra Civil, es va aprovar la construcció de l’anomenat Hospital de Sangre «Saninterna», situat a les proximitats de la carretera de Maó as Castell. Va ser una de les grans construccions que el govern republicà va projectar a Menorca, a més de nombroses posicions militars de defensa a la costa d’una illa en què no va triomfar el cop d’estat del general Franco i, per tant, es va mantenir fidel a la II República.

L’arqueòloga forense Yaiza Alonso

L’arqueòloga forense Yaiza Alonso Beltrán, que ha estudiat aquest patrimoni arquitectònic aixecat durant la Guerra Civil, assenyala que les obres de l’Hospital de Sang van començar el 25 de novembre de 1937 per iniciativa de Socorro Rojo Internacional, concretament un hospital subterrani per a la protecció de la població civil davant els bombardejos de l’aviació italiana aliada al general Franco, tot i que el projecte finalment mai no es va poder acabar.

Fases

La construcció de l’Hospital de Sang es va dur a terme durant diferents fases, tot i que van sorgir una sèrie d’entrebancs que van alentir l’execució dels treballs. Així, la documentació consultada per Yaiza Alonso constata que davant la falta de material constructiu, les autoritats republicanes van promoure el desballestament de diversos vaixells per poder continuar amb les obres de l’hospital, a més del camp d’aviació de Sant Lluís -actual Aeroclub de Menorca- per poder contrarestar la fortalesa aèria del bàndol franquista. Finalment, el 8 de febrer de 1939 es va produir la rendició de l’Illa davant les tropes del general Franco.

Un document de la batlia de Maó del 13 de febrer de 1939 comunica a les autoritats els diferents edificis de l’Illa que reunien les condicions per ser habilitats com a camps de concentració: el referit Hospital de Sang inacabat, a la carretera de Maó as Castell; la cotxeria de la Motoritzada, a Cornia; l’antiga fàbrica Bagur Aloy Hermanos, al carrer Sant Climent, a Maó; diversos magatzems amb prou capacitat per aquesta finalitat; i l’antic convent del Toro, as Mercadal. Finalment, es van decantar per l’Hospital de Sang.