TW
0

Si se mou una dalió
no serà pes mals oratges,
ses querelles són imatges
que suposen prou tristor...
Que ara cau sa imputació
a causa d'uns quants viatges,
quan es greus actes salvatges
van ser contra educació.