TW
0

Setze anys roman tancat
sa finca que hi ha a Alfurí,
ara han obert es camí
per poder ser visitat,
ell tant ja hem esperat
que érem a fer-ho aixuixí:
sols dos anys més a obrir
'gués obert major d'edat.