TW
0

S'illa acaba s'estivada
i s'octubre n'és s'avís,
mil sis-centes trenta-sis
és sa gent nova aturada;
s'economia muntada
amb es turisme imprecís
fa que el món sigui feliç
sols quan som en temporada.