TW
0

Sa norma s'ha de complir,
sa llei hi és cada dia,
es cinturó me posaria
perquè ningú ha de clapir,
però voldria exigir
que jo també punts trauria
a tota sa policia
que no entengui es menorquí.