TW
0

Érem un pot de conserva
d'equilibri natural,
ara ja mos és igual
i perilla sa reserva...

Noticias relacionadas

I què si es pous tenen sal,
si s'energia no opera,
si es munt de fems impera,
si eixamplam sa terminal,
si aquest dic és infernal,
si feim doble carretera...
I què si no som biosfera!
Sempre es pot girar tot mal
i ser reserva estival
de presència estrangera.