TW
0

En aquest món tan modern
de tècnica insaciable,
apareix prest el diable
per dur-mos cap a l'infern,
perquè no hi ha res etern:
tres anys per tenir es cable,
que també és es temps probable
per tenir un nou govern.