0

Ara són ses intencions,
ara és es seu desig,
fer neteja de s'esquitx,
però d'on trauran es fons?
Sa rotonda des nous móns
la podem llevar d'enmig
per gastar es milió i mig
en rentar urbanitzacions.

Així anam per mals camins,
no és açò ser altruistes,
lo que embruten es turistes
ho feim net es menorquins.

Si fan falta femeters
en s'estiu o durant s'any,
que hi posin part des guany
empresaris i hotelers.

Noticias relacionadas