TW
0

Manco hospitalitzacions
en es desè aniversari,
si estar-s'hi no és necessari
hi sobren habitacions;
per aprofitar es racons
que hi faixin un balneari,
seran ses motivacions
per satisfer es voluntari.

Noticias relacionadas

Açò ja es perdre es re
incentiu vol qualsevulla,
s'Homo prest voldrà una grua
per poder dur millor es Be.