0

En qüestió d'economies
Menorca és conseqüent,
emperò va malament
en renovar energies:
davalla, fa molts de dies,
s'emigració i es vent
i, al contrari, va en augment
immigrants i avaries.