TW
0

Açò és un gran desori
com ho reparteix s'estat,
que cada comunitat
té es preu adjudicatori,
i aquest fet tant divisori
té doble significat:
un és solidaritat
i s'altre és robatori.