TW
0

Catalunya acord implora,
Espanya que diu que no,
a Ciutadella i a Maó,
així ells estan d'enfora;
tots dos a cada cantó,
tots dos tenen bus devora,
poden 'gafar aquesta opció
per rallar cada mitja hora...