TW
0

Carretera general,
que mos fa de taperot
sa cortina és es vot
que mos fa de fumeral.

Noticias relacionadas

Sense neu, però amb vendaval,
que es Partit Perdrà sa dot,
ell quan s'arma un flicot
fa com es govern central,
quan davant té un rival
que el fan anar cap cot
i amb política no pot
recorre en es tribunal.