0

Imitar un cavaller
que bota amb s'animal,
ell no deu tenir cap mal
si sa gent s'ho passa bé,
Sant Joan també ho sol fer...
Sa banda municipal
imita es toc musical
de "Lo Malo" de s'OTé.