Es taxista es deixa anar
dividit per una vaga:
solidari amb es d'allà
o tal volta aquí s'amaga?
As final un camió ho paga
que frenat no hi sap estar
dividit també divaga
entre sa terra i la mar.