TW
0

Hem urbanitzat molt més
es nostro espai natural,
però tot és ben igual
si així es guanyen doblers,
perquè açò és es progrés:
tenir un pla territorial
que sols valgui as final
p' empresaris i hotelers.

Noticias relacionadas


I renovarem es fons,
per tornar fer s'estarot...
Podem ser zona pilot
per desfer urbanitzacions...