TW
0

Es banc fa una doblerada
amb productes financers,
amb tot tipus d'interès,
comissió i preu d'entrada,
amb sa vida hipotecada
mos pot prendre es doblers,
p'ro no pot guanyar es procés
d'una casa okupada.

Noticias relacionadas


I sense fer massa es lloro,
sa patrona té es seus guanys,
que fa setanta-cinc anys
que ella okupa dalt El Toro.