0

Hem jugat sempre amb es foc
per guanyar més de doblers
i quan ara va al revés
s'operador no va enlloc,
es low cost entre en es joc
que a Menorca es estrangers
en vendran manco o més
p'ro cada any gasten més poc.

Aquest fet era a la vista,
que és antic com es 'nar a peu,
es descompte ningú el treu
emperò sa sort és trista,
que ara per sortir de pista
es bitlet puja de preu.

Noticias relacionadas