TW
0

A vegades mos confon
que és salaris siguin crítics,
però en es temps paleolítics
ja hi 'via primer i segon,
sa gent té es sous que són
insuficients i raquítics,
si es sou fos es des polítics...?
No hi ha prou doblers al món.