TW
0

Es partits, en general,
tots saben fer es seu paper
i és que es ponts han de mester
una decisió final...
Ell dilluns tot serà igual
sigui lo que haguem de fer:
uns partits seran es Bé
i es altres seran es Mal.