TW
0

Millorar el món menorquí:
política, economia,
cultura, gent, energia,
esport, fems, Rafal Rubí;
estudiants fer feina aquí,
turisme, ciutadania,
immigració, pagesia...
No és fer màgia, és fer camí!