TW
0

Amb altres riscos me surts?
Com pujar-se es salari,
es canons de Llucalari
o es pactes més absurts?
Hauràs de repetir curs,
que tu saps que es risc primari
és creurer-se s'ideari
d'un polític a un discurs!