0

D'aquest gas que volem nou
per tothom no n'hi haurà,
que si l'han de rebaixar
de pressupost no n'hi ha prou;
i si es PTI no es mou
perquè no es vol canviar,
tampoc podran retallar
ses banyes que té Son Bou.

El recorte de las retribuciones para el gas natural amenaza su despliegue en la Isla
Los arquitectos piden cambiar el PTI para rebajar las torres de Son Bou