TW
0

Es carrers ja són serens
quan ha passat es trasbals,
sa festa amb es animals
treu tota casta d'alens...
Segons es sants, es encens...
Ara són buits es locals
que es carrers de Maó en van plens
des qui tenen es preus alts.