0

És que sols volem turistes
que venguin a parar aquí,
i a s'immigrant algerí
noltros li giram ses vistes,
si els apuntàssim a llistes
i els volguéssim acollir
podrien substituir
es quinze mil pensionistes.

Travessar aquesta mar blava
es cosa que ja vam fer,
ell fa un temps que s'emigrava
de Menorca cap a Alger.