0

Mos farà falta coratge
que es aranzels són aquí,
havia de succeir
amb aquell mal arrambatge;
es premi Born, nova imatge
que serà és seu pervenir
guanyar un bòtil de vi,
sabates i un bon formatge.