TW
0

Demostram sa nostra estima
quan volem minvar es consum,
quan davallam s'embalum,
quan escrivim una rima...
P'ro sa nostra feta és prima:
cada Nadal volem més llum
(amb energia de fum)
per escalfar més es clima.