0

Pendent el món menorquí
d'aquest continent desfet,
que en aquest moment concret
es Regne ha de sortir,
i sa gent d'allà i d'aquí
no cerquem sa mala llet,
amb un 'Menexit' ben fet
es tema és bo d'aclarir.

No anirà, no hi ha cap por,
com menar un bou en es càrritx,
és més bo d'aclarir açò
que no es tema de Favàritx.