0

Arquitecte i constructor
fan s'aposta decidits
que a es pisos construïts
hi ha d'haver reducció:
-"En general, sa població
que visqui a pisos petits;
noltros, que treim es profits,
podem viure a una mansió!".

Sa diferència entre pobres
i rics que al món hi ha
és que per uns tot se fa
i pes altres són ses sobres.

Açò Europa no ho comporta...
Com que pobres no volem
ara els hi tancam sa porta
i a tots els ofegarem...