0

Segueix...

Ell després des pla pilot,
va venir es pla d'impuls,
fets que van resultar nuls
just semblava un pla complot,
per poder travessar es clot
no bastava dir "tu el botes!",
dotze areonaus eren totes
i, reclamant es vesins,
venien es mallorquins
en comptagotes.

Seguirà...