0

Són ses noticies aquelles
que mos fan escarrufar,
ell sa mare va matar
com se maten ses donzelles...
Tenim poques meravelles
que mos poden consolar...
Pens que totes van peu pla,
camí cap a ses estrelles.