0

Es virus toca ses xulles
i en part mos 'gafa mania,
perquè aquesta malaltia
a ponent troba ses mulles;
no hi ha rosa sense pues:
pujam de categoria
i d'UCIs avui en dia
a l'hospital ja n'hi ha dues.

Sa policia té vista,
farà veure que controla
i, ben igual que a s'escola,
pes carrer passarà llista.

Clar que és pes bé de sa gent
i no hem de ser tan crítics,
tot es nostro remanent
serà per pagar es polítics
de Madrid, as parlament.