TW
0

Amb un virus n'hi ha prou
per fer tornar sa nit trista,
i en sentir s'especialista
feim cas i tothom se mou,
emperò mai no se clou
sa violència masclista
que és, quan passam revista,
pitjor que es COVID-19.

Mos iguala sa revista
(vet aquí sa diferència),
sa mort d'un sol futbolista
amb sa mort poc alarmista
de cent dones per violència.

La societat clama contra la violència masclista.