0

Per anar a veure es doctor,
quanta gent n'és desviada
cap a sa salut privada...
Es govern fa s'elecció;
emperò amb s'educació,
ell de forma descarada,
ni que sigui concertada,
no vol cap desviació.

Ses coses són complicades
ara com tenim s'estat...
P'ro és que sempre és complicat
fer persones educades.

És com treure sa piragua
que travessi un oceà...
Ell podríem desviar
més doblers per Nicaragua.

El Fons Menorquí ha aportado 230.000 € para mejorar la vida de 75.500 personas en Nicaragua