0

Vull gosar esser atrevit
amb es dia que avui ve,
un nom nou li posaré:
sant Antoni des Covid,
i avui que tot és prohibit
que torni un Alfons tercer
i amb tres tocs foti as carrer
aquest virus maleït.

Història i tradició
són realitats flagrants,
van venir es catalans
i mos van deixar es seu do...
Emperò contrasts n'hi ha tants...
Com puc fer celebració
si pens en sa població
que a s'illa hi havia abans?