TW
0

Hem anat a la bombé
amb aquest procés viral,
i ara que davalla es mal
prudència hem de mester,
ell ha estat un trapasser
que es efectes de Nadal
mai 'vien tengut final
a principis de febrer.

De s'ingrés mínim vital
s'Estat en va fer promesa...
Sempre hi ha qualque endemesa
i ho paga es Consell local.

El Consell prepara una prestación para familias que esperan el ingreso mínimo