TW
0

Dins ses faltes més comunes
no mos permetem negar,
gelosies ni insultar,
ni enveges inoportunes...
Persones n'hi ha qualcunes,
que si 'on lain' hem de citar,
solsament no es permetrà
ni posar-se se vacunes.