TW
0

Molt en queda per omplir,
sols es dos per cent hi ha,
però és un pas, a peu pla,
de s'estiu que ha de venir;
tal volta s'ha de fer així,
a ses illes dar una mà:
si Alemanya se'n va allà,
Mallorca que vengui aquí.

Però dins sa temporada,
quan reduïm visitants
i turistes no n'hi ha tants,
sol passar que a la vegada
reduïm contaminants.

Las turbinas de la central reducen un 83 % la emisión de óxidos de nitrógeno en 2020