TW
0

S'energia és es camí
i vol un certificat...
Es batles s'hi han oposat
no ho poden encobeir,
s'esforç hem de mantenir
contra es virus malanat,
però quan l'haguem guanyat
'narem contra es PTI.
.
Ves lo que haurem de gastar
perquè, ara sense remei,
s'edifici des Consell
tengui es certificat A.

És lo que es Consell desitja
i ho demana quan convé
que sa Torre de Sanitja
es certificat no el té.
.